Łokietka 119, 82-300 Elbląg
Kadra

Do pracy we wszystkich służbach zatrudniamy specjalistów, których fachowość potwierdzona posiadanymi licencjami i ukończonymi kursami jest gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług.

Co wyróżnia PROMET-SERVICE Sp. z o.o. z pośród innych agencji ochrony na rynku elbląskim:

  • Dostosowuje procedurę postępowania interwencyjnego w zależności od rodzaju zagrożenia, nie narażając w ten sposób klienta na nawet drobne straty materialne lub moralne. Czuwa przy tym nad drożnością kanałów informacyjnych pomiędzy centrum operacyjnym, a obiektem chronionym.
  • Dokładnie zapoznaje grupy interwencyjne z topografią terenu chronionego, a w szczególności z planami budynków. Kontroluje na bieżąco wszelkie zmiany , kreśląc w ten sposób szkic dojazdu do obiektu z naniesieniem miejsc najbardziej zagrożonych oraz miejsc ewakuacyjnych.
  • Utrzymuje ciągły kontakt z właścicielem obiektu chronionego, nie naruszając przy tym jego prywatności. Powierzony jej obiekt przygotowuje tak, aby wszelkie zmiany zewnętrzne nie widoczne nawet dla właściciela pozwoliły stwierdzić stan zagrożenia wewnątrz budynku.
  • Buduje systemy, w których obiekt chroniony wysyła sygnały alarmowe i informacyjne przed wyłączeniem lub uszkodzeniem instalacji alarmowej.
  • Dba o bezpieczeństwo oraz stan obiektu po włamaniu, zabezpieczając go przed czynnikami niepowołanymi.
  • Zabezpiecza obiekt chroniony przed wtargnięciem do miejsc szczególnie zabezpieczonych.
  • Kontroluje stan techniczny urządzeń monitorujących w obiekcie chronionym, przeprowadza okresowe kontrole techniczne systemów alarmowych, telewizji przemysłowej oraz kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.
  • Oferuje profesjonalny monitoring radiowy ONLINE na paśmie indywidualnie przydzielonym dla Radiowego Systemu Bezpieczeństwa.
  • Oferuje profesjonalny monitoring telefoniczny – dedykowany, w pełni kontrolowany i bez dodatkowych kosztów.