Łokietka 119, 82-300 Elbląg
o firmie

Agencja Ochrony PROMET-SERVICE Sp. z o.o. od świadczy usługi ochrony osób i mienia, spełniając najwyższe wymagania dotyczące tego typu działalności.

  • Dysponujemy odpowiednim potencjałem kadrowym oraz kapitałem gwarantującym efektywne świadczenie takich usług.
  • Działalność prowadzimy na podstawie nowej, zgodnej z wymogami w/w ustawy KONCESJI MSWiA Nr L-2078/00.
  • Zatrudniamy pracowników, których kwalifikacje zawodowe i psychofizyczne zgodne są z wymogami w/w ustawy.
  • W zakresie świadczonych usług podlegamy rygorom ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z dnia 22.01.1999r.).
  • W dniu 10.02.2003r. uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
  • W 2001r. przystąpiliśmy do Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, która jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.
  • Posiadamy własną niezależną sieć łączności radiowej, pracującej na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Regulacji Telekomunikacji na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych.

Posiadamy niezbędne uprawnienia, zgodne z ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia upoważniające do świadczenia usług fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.